Wat doet het gastouderbureau voor u

Regelmatig krijgen we de vraag van vraagouders, en soms ook gastouders, wat het gastouderbureau doet voor het geld van de dienstverlening. Omdat veel werkzaamheden en kosten niet meteen zichtbaar zijn voor de klanten, zetten we ze hier voor u op een rijtje:

 Zoeken van gastouder, begeleiding van koppeling en afhandeling contractuele zaken:

 • Inschrijven nieuwe klant, inclusief intakegesprek, opmaken contract en opmaken offerte
 • Zoeken van een passende gastouder uit het bestand
 • Kennismakingsgesprek tussen gastouder en vraagouder
 • Opmaken contracten
 • Telefonische contacten met gast- en vraagouder
 • Begeleidingsgesprekken gastouder, inclusief bespreken welbevinden
 • Voeren van evaluatiegesprekken
 • Afhandelen van de maandelijkse betaling

Inschrijving gastouders tot en met registratie in landelijk register: 

 • Inschrijven gastouder, inclusief intakegesprek en opmaken bemiddelingsovereenkomst
 • Uitvoeren van de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (elk jaar)
 • Gastouder aanmelden bij de gemeente voor het opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang
 • Ondersteunen bij GGD-inspectie

Bijscholing inspraak en promotie

 • Verzorgen van thema-avonden
 • Aanbieden en regelen van de verplichte EHBO (inclusief administratieve afhandeling)
 • Inspraakavond voor gastouders
 • Verstekken van promotiemateriaal aan gastouders

 Begeleiding van gastouders

 • Gastouders voorlichting geven over belasting
 • Extra gesprekken indien gastouder en/of vraagouder daar behoefte aan heeft
 • Begeleiden gastouders bij het schrijven van hun eigen pedagogische werkplan
 • Mogelijkheid van Video Interactie Begeleiding voor gastouders

Voorlichting en communicatie en ondersteuning van gast- en vraagouders

 • Voorlichting geven aan potentiële klanten (zowel gastouders als vraagouders)
 • Beantwoorden vragen van bestaande gast- en vraagouders
 • Bijhouden van landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving
 • Ontwikkelingen vertalen naar het gastouderbureau en communiceren aan gast- en vraagouders (nieuwsbrieven)
 • Protocollen van Kinderopvang OOK vertalen naar de gastouderopvang en communiceren naar de gastouders
 • Op peil houden gastouderbestand
 • Onderhouden contacten met externe partijen, (gemeentes, GGD’s, Branche-organisatie, enz)
 • Overleg met de oudercommissie over onderwerpen betreffende het gastouderbureau
 • Jaarlijks GGD-inspectie
 • Bijhouden informatie op de website