hart voor kinderenWie kan gastouder worden ?

Gastouder zijn: het is een vak. Lees op deze pagina waarom.

Gastouder zijn:

het zit in je bloed !

Je hebt hart voor kinderen, je houdt van leven in de brouwerij, je vindt het leuk om allerlei activiteiten met kinderen te ondernemen en biedt ze ook de ruimte om samen te spelen. Dan is gastouder  zijn iets voor jou ! Wil je opvang bieden in je eigen huis, dan kun je gastouder worden.

Wij verwachten van gastouders dat ze ons pedagogisch beleid onderschrijven.

pedagogisch beleid opvang door gastouders

Heb je een diploma nodig ?

Om gastouder  te kunnen worden, stelt de wet Kinderopvang dat je een passend diploma moet hebben en een geldig EHBO diploma. Wij verwachten dat je de richtlijnen van het gastouderbureau wilt volgen, en open staat voor begeleiding en bijscholing. De lijst van passende diploma’s voor een gastouder is op internet te vinden.

Heb je nog geen passend diploma, maar al wel veel ervaring met het opvoeden van kinderen, kijk dan op de site van Kennisnetwerk Gastouderopvang waar je een passende opleiding kunt volgen. Eventueel kunt u ook bij één van onze gastouders stage lopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gastouderbureau.

Het gastouderbureau  organiseert de jaarlijkse EHBO-cursussen voor de aangesloten gastouders. Voor een klein bedrag kunt je hieraan meedoen. 

Gastouders moeten voldoen aan de GGD controle voor zij kunnen worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang ( LRK)