Opvang door gastouders

Zoekt u kleinschalige, flexibele, professionele opvang: dan is gastouderopvang voor u de oplossing !

huiselijk en kleinschalig

Wat is een gastouder

De gastouders van OOK Thuis bij Doomijn zijn mensen met hart voor kinderen. Zij houden van leven in de brouwerij en vinden het leuk om allerlei activiteiten te ondernemen met kinderen. Zij vangen kinderen op in hun eigen huis. Soms komen er op een dag meerdere gastkinderen tegelijk, sommige gastouders hebben ook zelf nog jonge kinderen.

 

Wat doet de gastouder

Gastouders maken hun eigen dagindeling. Daarbij zorgen ze dat ze voldoende tijd en aandacht hebben voor de aan hen toevertrouwde kinderen. Ze houden rekening met de slaaptijden van de verschillende kinderen en plannen de activiteiten daar om heen. Ze stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling, ze lezen voor, doen spelletjes, bieden allerlei spelmateriaal aan en gaan regelmatig met de kinderen naar buiten.

Sommige gastouders moeten (eigen) kinderen uit school halen, Het gastkindje gaat dan gezellig in de kinderwagen mee.

Aan welke eisen voldoen de gastouders van OOK-Thuis bij Doomijn

  • Alle gastouders voldoen aan de wettelijke eisen. Ze hebben een passend diploma, en herhalen elk jaar de EHBO. Alle gastouders, en hun volwassen huisgenoten, hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag.  Ze worden begeleid door de bemiddelingsmedewerkers van OOK-Thuis. Verder volgen ze cursussen en thema-avonden.
  • Het huis van de gastouders wordt jaarlijks gecontroleerd door de bemiddelingsmedewerkster op veiligheid en hygiëne.
  •  Al onze gastouders zijn ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. Ouders komen daarom in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag
  • GGD keuring. De GGD bezoekt elke gastouder voor deze wordt ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. Daarnaast bezoekt de GGD steekproefsgewijs elk jaar een aantal gastouders uit het register om te kijken of zij nog aan alle eisen voldoen.

Op welke tijden is gastouderopvang mogelijk

Gastouderopvang is in principe altijd mogelijk, ook als u bijvoorbeeld wisselende opvang nodig heeft. De bemiddelingsmedewerksters proberen voor elke opvangvraag een passende gastouder te zoeken.

Hoeveel kinderen mogen er bij een gastouder zijn

Gastouders mogen maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen, hierbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend. Van de 6 kinderen mogen er maximaal 5 jonger zijn dan 4 jaar, hiervan mogen maximaal 4 jonger zijn dan 2 jaar en daarvan weer maximaal 2 jonger dan 1 jaar. De opvang blijft kleinschalig, zodat de gastouder het kind goed leert kennen.

Wat kost een gastouder

Voor gastouderopvang betaalt u een maandelijks bedrag voor dienstverlening aan het bureau en een bedrag per uur aan de gastouder. Dienstverleningskosten voor de opvang van 1 kind €50,00 per maand, voor twee kinderen €85,00 per maand en voor drie of meer kinderen €100,00 per maand.