tevreden klantAls ouder wil je zeker weten dat je kind in goede handen is. Als gastouder wil je terug kunnen vallen op het gastouderbureau als je vragen hebt. Juist daarom hecht OOK-Thuis bij Doomijn de grootste waarde aan de begeleiding van gastouders.

De bemiddelingsmedewerksters begeleiden allemaal hun eigen gastouders. Zo leren zij de gastouders goed kennen, en ontstaat er een vertrouwensband die de basis legt voor samen werken aan nog betere opvang.

Tijdens de begeleidingsgesprekken staan de pedagogische doelen centraal. Wat doet de gastouder om te zorgen dat het kind zich (emotioneel) veilig voelt ? Hoe stimuleert de gastouder het kind in zijn ontwikkeling ? Hoe stimuleert de gastouder de sociale competenties van het kind? Hoe brengt ze waarden en normen over aan het kind ? Al deze zaken worden voor elk kind besproken.De bemiddelingsmedewerkster kijkt samen met de gastouder wat elk kind nodig heeft en hoe de gastouder dat kan bieden.

Veiligheid en hygiëne

De bemiddelingsmedewerksters houden ook toezicht op de veiligheid en hygiëne bij de gastouders. Zij doen dit op de volgende manier:

  • Voor elke opvangwoning wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid gemaakt. Gastouders zijn verplicht zich te houden aan de gemaakte afspraken.
  • Elke gastouder die meer dan 3 kinderen tegelijk opvangt is verplicht te zorgen voor een achterwacht.
  • Elke gastouder heeft een calamiteitenplan. De bemiddelingsmedewerkster spreekt dit eens per jaar met de gastouder  door.
  • Eventuele ongelukjes worden door de bemiddelingsmedewerkster met de gastouder besproken. Is het in de toekomst te voorkomen ? Heeft de gastouder goed gehandeld ?
  •  Gastouders weten hoe ze moeten handelen in geval van besmettelijke ziektes. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de KIDDI app van het rijksinstituut voor Volksgezondheid

Het gastouderbureau wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD.  U kunt hier het laatste GGD-rapport inzien.