Het pedagogisch beleid in een Notendop

Wij gaan vooral uit van wat een kind kan en waar het belangstelling voor heeft. Uiteraard wordt de wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt ook sterk beïnvloed door zijn omgeving.

Gastouders spelen in op wat kinderen beleven en doen en nemen hen serieus. Zij zorgen dat kinderen zich op hun gemak voelen. Ze hebben aandacht voor het individuele kind, maar kijken ook (indien van toepassing) naar hoe kinderen op elkaar reageren. De inrichting van de ruimte, het aanbod aan activiteiten en het aanwezige (spel)materiaal stimuleren de kinderen om zelfstandig, samen met andere kinderen of samen met de gastouder op ontdekkingstocht te gaan.

Afstemming tussen ouders en gastouder

Doomijn vindt dat de opvoeding van kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. De gastouder heeft een aanvullende rol in de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden wij afstemming en samenwerking met ouders erg belangrijk. De contacten tussen gastouder en vraagouders vinden vooral plaats tijdens de dagelijkse haal- en brengcontacten. Daarnaast zal de bemiddelingsmedewerkster die de koppeling begeleidt één keer per jaar een afspraak maken voor een drie-gesprek met zowel gastouder als vraagouder. We verwachten van de vraagouders dat ze bij dit gesprek aanwezig zijn. Als er van de kant van de ouder of gastouder behoefte is aan een extra gesprek kan daarvoor een afspraak gemaakt worden.

4 opvoedingsdoelenhuiselijk en kleinschalig

Doomijn gaat uit van de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven, hoogleraar kinderopvang.  Hoe wij daar in de praktijk invulling aan geven kunt u lezen in de complete versies van het pedagogisch beleid:

Begeleiding bemiddelingsmedewerkster

De bemiddelingsmedewerker bespreekt tijdens de begeleidingsgepsrekken hoe de gastouder voor elk kind invulling geeft aan de pedagogische doelen. Wat doet de gastouder om te zorgen dat het kind zich veilig voelt, hoe stimuleert de gastouder de ontwikkeling van het kind en hoe gaat de gastouder om met regels ? De bemiddelingsmedewerkster geeft de gastouder tips wat ze eventueel anders kan doen.

 

 

Volledige tekst van ons pedagogisch beleid:

Pedagogisch beleidsplan gastouderopvang 2017