vragen: bel of mail gerustWelke service kunnen vraagouders van ons verwachten

Onze service gaat veel verder dan het koppelen van vraagouder aan gastouder en het regelen van de administratie

 

 • Wij zoeken een gastouder die past bij uw vraag
 • Wij begeleiden het kennismakingsgesprek
 • Wij controleren of de opvangomgeving voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Wij regelen een “vaste” achterwacht voor als uw gastouder onverhoopt geen opvang kan bieden
 • Als u dat wilt, regelt het gastouderbureau vervangende opvang bij ziekte of vakantie van de gastouder
 • Wij bezoeken de gastouder op het moment dat uw kind aanwezig is
 • Wij zorgen voor pedagogische ondersteuning van de gastouder
 • Jaarlijks voeren wij met u en de gastouders een evaluatiegesprek. Indien u dit wenst kan dit ook vaker (gratis)
 • Naast persoonlijke gesprekken heeft u medezeggenschap via de oudercommissie
 •  Ouders kunnen deelnemen aan de EHBO-cursus voor gastouders
 • Wij zoeken een nieuwe gastouder indien dit onverhoopt nodig mocht zijn (gratis)

Klik voor gedetailleerde informatie over de dienstverlening  cq werkzaamheden van het gastouderbureau

Extra’s:  

 • EHBO aanbieden aan belangstellende vraagouders
 • Diverse thema-avonden zijn ook toegankelijk voor vraagouders